เปิดวาร์ป “ฟ้า บาร์เบอร์” ช่างตัดผมที่ก้มทีมีใจสั่น!!